Info de Dailymotion: Verdens mest forurenende lande

Article rédigé par ; Dailymotion.
Relayé sur maires-martinique.org le 2 septembre 2021 à 15h43:

« 

Verdens mest forurenende lande

https://art.tn/view/3301/da/verdens_mest_forurenende_lande/

De mest forurenende lande synes at være klar over, at de skal reducere deres emissioner, men til trods for aftaler som Kyoto-protokollen stiger disse kuldioxidemissioner fortsat. I større eller mindre grad er næsten alle verdens lande ansvarlige for det høje niveau af global forurening, men der er fem, der skiller sig ud fra resten, som vist nedenfor:

Japan (4%)
Endelig den anden store asiatiske magt efter Kina fuldender listen. Japan er den største forbruger af fossile brændstoffer i verden og den femtestørste udleder af drivhusgasser. Denne situation skyldes den høje grad af byudvikling og industri, der synes at bekymre sig lidt om naturen.

Rusland (5%)
Det største land i verden ser geografisk ud i denne rangordning for sin store afhængighed af produkter som olie, kul, gas og fossile brændstoffer. I de seneste årtier har det også oplevet adskillige miljøkatastrofer og har et højt niveau af skovrydning og jagt på dyr.

Indien (7%)
Fjorten ud af verdens 15 mest forurenede byer er i Indien, siger Verdenssundhedsorganisationen. Landet har haft en lov, der beskytter luftkvaliteten siden 1981, men brændingen af fossile brændstoffer er vokset betydeligt, og som følge heraf indtager Indien tredjepladsen i rækkefølgen af de mest forurenende lande i verden.

USA (15%)
Verdens største industrielle og kommercielle magt. Selv om det i den seneste tid har ført til de vigtigste initiativer til bekæmpelse af klimaændringer, har det store flertal i praksis vist sig at være utilstrækkeligt. Forureningsniveauerne er heller ikke begrænset til store byer. Mange landdistrikter begynder også at lægge mærke til konsekvenserne.

Kina (30%)
Verdens mest befolkede land har et enormt eksportmarked, som har oplevet, at industrien er vokset til at blive en alvorlig fare for planeten. I kun fem provinser, som er vært for de fleste af disse industrier, udledes mere dioxid end i noget andet land i verden. Som følge heraf har Beijing i de senere år oplevet konstante røde advarsler om miljøforurening.

 »

Lien complémentaire: https://www.dailymotion.com/video/x83wsj1


L’image présentée ici n’est pas exactement celle de l’article original car le site éditeur ne permet pas toujours de la charger dans son flux RSS.